2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS

Πέτρος Τατσόπουλος



ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ - Τεύχος 44 (Σεπτέμβριος 2009)
Δημοσίευση: 22-09-2009

Πολλά από τα στερεότυπα που έχουμε συνυφάνει με τον κινηματογράφο ανήκουν αμιγώς στη λογοτεχνία. Νομίζω πως υπερεκτιμούμε την επίδραση του κινηματογράφου πάνω στη λογοτεχνία. Υποτιμούμε το προβάδισμά της.