2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS

Γιάννης ΠαλαβόςThe Lamest Comic In Town 47 - Τεύχος 47 (Δεκέμβριος 2009 - Ιανουάριος 2010)
Δημοσίευση: 18-12-2009The Lamest Comic In Town 46 - Τεύχος 46 (Νοέμβριος 2009)
Δημοσίευση: 13-11-2009The Lamest Comic In Town 45 - Τεύχος 45 (Οκτώβριος 2009)
Δημοσίευση: 22-10-2009The Lamest Comic In Town 44 - Τεύχος 44 (Σεπτέμβριος 2009)
Δημοσίευση: 22-09-2009The Lamest Comic In Town 43 - Τεύχος 43 (Ιούλιος-Αύγουστος 2009)
Δημοσίευση: 17-07-2009The Lamest Comic In Town 42 - Τεύχος 42 (Ιούνιος 2009)
Δημοσίευση: 15-06-2009The Lamest Comic In Town 41 - Τεύχος 41 (Μάϊος 2009)
Δημοσίευση: 15-06-2009The Lamest Comic In Town 40 - Τεύχος 40 (Απρίλιος 2009)
Δημοσίευση: 13-04-2009The Lamest Comic In Town 39 - Τεύχος 39 (Μάρτιος 2009)
Δημοσίευση: 13-04-2009The Lamest Comic In Town 38 - Τεύχος 38 (Φεβρουάριος 2009)
Δημοσίευση: 11-02-2009

-

The Lamest Comic In Town 37 - Τεύχος 37 (Δεκέμβριος 2008)
Δημοσίευση: 19-12-2008

-

The Lamest Comic In Town 36 - Τεύχος 36 (Νοέμβριος 2008)
Δημοσίευση: 12-11-2008The Lamest Comic In Town 34 - Τεύχος 34 (Σεπτέμβριος 2008)
Δημοσίευση: 16-09-2008The Lamest Comic In Town 33 - Τεύχος 33 (Ιούλιος - Αύγουστος 2008)
Δημοσίευση: 12-07-2008The Lamest Comic In Town 31 - Τεύχος 31 (Μάιος 2008)
Δημοσίευση: 10-05-2008The Lamest Comic In Town 30 - Τεύχος 30 (Απρίλιος 2008)
Δημοσίευση: 12-04-2008The Lamest Comic In Town 29 - Τεύχος 29 (Μάρτιος 2008)
Δημοσίευση: 12-03-2008The Lamest Comic In Town 28 - Τεύχος 28 (Φεβρουάριος 2008)
Δημοσίευση: 09-02-2008