2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


120 Μέρες Προκλητικής Αδιαφορίας

Δημοσίευση: 16-09-2008 - Στήλη: Τα Δημοτικά - Τεύχος: Τεύχος 34 (Σεπτέμβριος 2008)120...121...122 ημέρες έχουν περάσει, αφότου κάτοικοι της περιοχής του Τριγώνου με νέα (πολλοστή) αίτησή τους αιτούνται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων Πάνο Καραγιώργο να εισάγει το θέμα για την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης της περιοχής "Πέραν του Τριγώνου",  σημειωτέον εντός του εγκεκριμένου ΓΠΣ,  η οποία καθυστερεί για περισσότερα από 16 χρόνια, σε βάρος των κατοίκων και της πόλης, με αποκλειστική ευθύνη των νυν και των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Ως γνωστόν (στους υπεύθυνους δημοτικούς άρχοντες) το θέμα είχε εισαχθεί για συζήτηση   στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2005, πήρε αναβολή για τις  24 Ιουλίου 2006 για να πάρει εκ νέου αναβολή κ.ο.κ.  Υπάρχει μια ολόκληρη αλληλογραφία, επί χρόνια, για το θέμα που κατά τα φαινόμενα έχει πεταχθεί στον κάλαθο των αχρήστων. Τον περασμένο Οκτώβριο μάλιστα ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Χρηστούλης, μεταφέροντας τη δέσμευση του δημάρχου Πάνου Οικονομίδη, δήλωσε δημοσίως ότι το θέμα θα έρθει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων.  Φυσικά, αν και κλείνει χρόνος,  κανένα θέμα δεν ήρθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποδεικνύοντας στην πράξη τι εννοούν με την όρο "δέσμευση" οι δημοτικοί άρχοντες. 
Ο  δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  αδιαφορούν προκλητικά έναντι του καθήκοντός  τους που απορρέει από τα άρθρα 214 και 215 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δηλαδή την υποχρέωσή τους να είχαν εισάγει το θέμα εντός 30 ημερών,  αλλά δεν έχουν και την στοιχειώδη ευγένεια να απαντήσουν στο αίτημα των δημοτών τους. Να υπενθυμίσουμε προς το παρόν στους αιρετούς άρχοντες τι λένε τα άρθρα 214 και 215 και θα επανέλθουμε με περισσότερα και αποκαλυπτικά στοιχεία...
Άρθρο 214
Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, την ευαισθητοποίηση και οργάνωση των δημοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων (...)
2. (...) Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διαβουλεύονται με τους κατοίκους των περιοχών τους, τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραμμάτων δράσης και των κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 215
Αναφορές και προτάσεις - Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων
(...) 2. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο ή την Κοινότητα, στα τοπικά ή δημοτικά διαμερίσματα και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναφορές και ερωτήσεις, για την ενημέρωσή τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν. Την ίδια δυνατότητα έχουν και ενώσεις προσώπων κάθε μορφής για ζητήματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.
Το αρμόδιο όργανο οφείλει να απαντά στις ανωτέρω αναφορές και ερωτήσεις, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.
3. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν επίσης να καταθέτουν προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος. Οι προτάσεις συζητούνται υποχρεωτικά στο οικείο συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται.