2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS

Σπύρος ΜαντάςΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - Τεύχος 40 (Απρίλιος 2009)
Δημοσίευση: 13-04-2009

Μονότοξα, δίτοξα, πολύτοξα γεφύρια! Γεφύρια Ηπειρώτικα, που πάει να πει λίθινες βέργες, τροχιές δέους, να προσπαθούν να ζεύξουνε το …άπειρο! Πέτρινα όλα τους και θολωτά, κουρασανόχτιστα, για να καλύψουν μιαν ανάγκη προέκτειναν τη φύση! Κι όλα αυτά στην Πίνδο όπου, ανέκαθεν, η επικοινωνία σήμαινε περιπέτεια, ταξίδι επικίνδυνο…Μονότοξα, δίτοξα, πολύτοξα γεφύρια! Γεφύρια Ηπειρώτικα, που πάει να πει λίθινες βέργες, τροχιές δέους, να προσπαθούν να ζεύξουνε το …άπειρο! Πέτρινα όλα τους και θολωτά, κουρασανόχτιστα, για να καλύψουν μιαν ανάγκη προέκτειναν τη φύση! Κι όλα αυτά στην Πίνδο όπου, ανέκαθεν, η επικοινωνία σήμαινε περιπέτεια, ταξίδι επικίνδυνο