2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


Χρήστος Χασιάκος - Δήμαρχος κεντρικών Τζουμέρκων

Δημοσίευση: 01-12-2011 - Τεύχος: Τεύχος 64 (Δεκέμβριος 2011 - Ιανουάριος 2012)ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

 

"Ισχύουν οι προεκλογικές μου δεσμεύσεις"

 

Kύριε Χασιάκο, έχετε διατελέσει τρεις τετραετίες δήμαρχος Αγνάντων και τώρα εκλέγεστε για πρώτη φορά δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων. Πόσο «μακριά» είναι το Βουργαρέλι από τα Άγναντα;
Το Βουργαρέλι και τα Άγναντα ήταν έδρες των Καποδιστριακών Δήμων. Στον Καλλικρατικό Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων με έδρα το Βουργαρέλι, οι αποστάσεις από την έδρα του Δήμου εξαρτώνται από το αν και κατά πόσον πιστεύουμε ότι οι τέσσερις Δημοτικές Ενότητες αποτελούν μια ενιαία περιοχή με κοινά χαρακτηριστικά στον πολιτισμό, την οικονομία, την αθρωπογεωγραφία και στον τρόπο ανάπτυξής της. Αν η αντίληψη του ενιαίου της περιοχής γίνει κτήμα όλων μας, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε «μακριά» αλλά θα νιώθουμε ότι ζούμε κοντά ο ένας με τον άλλο.

 

Έχει καταγγελθεί ότι το υπουργείο Οικονομίας ζητεί να επιστραφεί η χρηματοδότηση ύψους 215.000 ευρώ -και μάλιστα από το νεοσύστατο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων- που είχε δοθεί στη Δημοτική Επιχείρηση του πρώην Δήμου Αγνάντων με την επωνυμία «Αλιευτική Τουριστική Καταρράχτης Α.Ε.» για εκτροφή πέστροφας, που δεν έγινε ποτέ. Ως πρώην δήμαρχος Αγνάντων γνωρίζετε τι απέγιναν τα χρήματα της επιδότησης;
Η Αλιευτική – Τουριστική Επιχείρηση Καταρράκτη – Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία μέτοχος ήταν η Κοινότητα Καταρράκτη κατά 51%, κατόπιν ως φυσικός διάδοχος ο Δήμος Αγνάντων και σήμερα ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, επιχορηγήθηκε το έτος 2000 με το ποσό των 215.000 ΕΥΡΩ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PESCA. Με τα χρήματα αυτά έγιναν οι προβλεπόμενες από την μελέτη εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου και το έργο παρελήφθη από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Άρτας. Η Αλιευτική Επιχείρηση έπρεπε να διατηρεί σε λειτουργία την μονάδα με δικά της κεφάλαια για χρονικό διάστημα δέκα ετών τουλάχιστον, ήτοι μέχρι 28-12-2011. Για το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δεν λειτούργησε της καταλογίστηκε αναλογικά το ποσό των 95.595 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

 

...και ως νυν δήμαρχος Τζουμέρκων τι σκοπεύετε να κάνετε;
Οι μέτοχοι της Επιχείρησης ήδη έχουν θέσει σε λειτουργία την παραγωγική διαδικασία. Πάντως το όλο θέμα θα αντιμετωπιστεί από την Επιχείρηση χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων.

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνεδρίαση της 26-10-2011 γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο «Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 34 MW, στη θέση «Ξέρακας - Περδικόβρυση» (πρώην Δήμου Αθαμανίας & Κοινότητας Θεοδώριανων), του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων». Αν και στην περιβαλλοντική αδειοδοτική διαδικασία δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ποια είναι η θέση σας για το συγκεκριμένο έργο;
Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επένδυση που θα γίνει στην περιοχή μας από την οποία θα προκύψει και οικονομικό όφελος για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

 

Ωστόσο, προεκλογικά είχατε δηλώσει ότι θα εναντιωθείτε σε κάθε ενέργεια που θα δημιουργούσε δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, ιδιαίτερα δε από την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων ή αιολικών πάρκων.
Έχω διαβάσει την περιβαλλοντική μελέτη του έργου και η γνώμη μου είναι ότι δεν δημιουργεί δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής και κατά συνέπεια δεν είμαι αντίθετος στην κατασκευή του. Εξάλλου για το συγκεκριμένο έργο, έχω πληροφορηθεί ότι είχαν γνωμοδοτήσει θετικά το πρώην Κοινοτικό Συμβούλιο Θεοδωριάνων και το πρώην Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθαμανίας.

 

Με τα σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά, π.χ. της ΤΕΡΝΑ στα Θεοδώριανα, κάνετε δεύτερες σκέψεις;
Δεν γνωρίζω τις προθέσεις της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ» ή άλλων εταιρειών. Όταν εκδηλωθούν θα πάρω θέση. Πάντως η δέσμευσή μου την οποία ανα φέρατε στην προηγούμενη ερώτησή σας ισχύει.

 

Στο εναπομείναν λιγοστό διάστημα της θητείας σας, μέχρι τον Ιούνιο 2014, που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;
Βρισκόμαστε ακόμα μέσα στο χρονικό διάστημα που μπορούν να υποβλη θούν προτάσεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και των Υπουργείων. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να συμμετάσχουμε στις προσκλήσεις ώστε να υλοποιήσουμε έργα σε τομείς που έχει ανάγκη η περιοχή μας όπως την οδοποιία, την ύδρευση, την άρδευση, την συντήρηση παλαιών πέτρινων γεφυριών, τον πολιτισμό και σε άλλες δράσεις συμβατές με ήπιες μορφές ανάπτυξης. Δεν θα παραλείψουμε βέβαια να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία είναι πολλά σε ένα μεγάλο σε έκταση ορεινό Δήμο.

 

Στις προτεραιότητές σας αυτές, εντάσσετε τη λειτουργία ενός μικρού χιονοδρομικού κέντρου στα Τζουμέρκα;
Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βάλουμε ως στόχο την κατασκευή ενός χιονοδρομικού πάρκου και όχι χιονοδρομικού κέντρου. Σύμφωνα με το διάταγμα του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, στην περιοχή «των ορεινών εξάρσεων των Τζουμέρκων» επιτρέπεται η ημερήσια επίσκεψη για ήπια αναψυχή. Ως εκ τούτου η κατασκευή υποδομών για ένα χιονοδρομικό πάρκο είναι συμβατή με τις χρήσεις, τις δραστηριότητες, τους όρους και περιορισμούς προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.

 

Εκτιμάτε ότι ένα τέτοιο έργο είναι εφικτό και ανταποδοτικό για την περιοχή και τους κατοίκους;
Απαιτείται να γίνει πρώτα μία μελέτη εναλλακτικής μορφής τουρισμού και διαχείρισης επισκεπτών η οποία πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Θεωρώ πως το παραπάνω έργο είναι εφικτό να υλοποιηθεί και θα συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας, επ’ ωφελεία της Τοπικής οικονομίας.