2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


Το λεξικό του Ίντερνετ

Δημοσίευση: 08-04-2011 - Τεύχος: Τεύχος 60 (Απρίλιος 2011)Address: Η διεύθυνση. Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Υπάρχουν διαφόρων ειδών διευθύνσεις. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή: artapress@artapress.gr. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.artapress.gr


ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line ) Ο πιο σύνηθης (πλεον) τρόπος πρόσβασης στο Internet ο οποίος παρέχει συνεχή σύνδεση και μεγάλες ταχύτητες χωρίς ογκοχρέωση και χρονοχρέωση.


Bandwidth: Ένα μέτρο του όγκου της πληροφορίας που μπορεί να μεταδοθεί μέσω ενός δικτύου σε δεδομένο χρόνο. Σκεφτείτε το δίκτυο σαν ένα σωλήνα νερού – όσο μεγαλύτερο το εύρος -bandwidth (όσο μεγαλύτερη η διάμετρος του σωλήνα δηλαδή), τόσο περισσότερα δεδομένα (νερό) μπορούν να περάσουν μέσα απ’το δίκτυο (μέσω του σωλήνα).


Bookmark: Ένας δείκτης για ένα συγκεκριμένο web site. Μέσα στους browsers, μπορείς να σημειώσεις ενδιαφέρουσες σελίδες έτσι ώστε να μπορείς να επιστρέψεις σ’αυτές γρήγορα.


Browser: Ένα πρόγραμμα που τρέχει σ’έναν υπολογιστή – πελάτη για να βλέπει σελίδες του World Wide Web. Για παράδειγμα ο Internet Explorer της Microsoft, o Chrome της Google, ο FireFox κ.ά.


Chat: Ένα σύστημα που επτρέπει επικοινωνία online ανάμεσα σε χρήστες του Internet. Παλιότερα το πιο διαδεδομένο chat system είναι το facebook chat.


Cookies: Είναι και το όνομα για τα αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σου απ’τον web browser που κρατουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειές σου στο web, όπως ποιά sites έχεις επισκεφθεί, ποιά newsgroups έχεις διαβάσει, κτλ. Πολλοί βλέπουν τα ‘cookies’ σαν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.


Discussion Group: Μια συγκεκριμένη ενότητα μέσα στο σύστημα USENET system η οποία είναι αφιερωμένη σ’ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ενδιαφέροντος. Είναι επίσης γνωστή σαν newsgroup.


Domain Name: Το όνομα ενός site (π.χ. www.artapress.gr) που σου επιτρέπει να παραπέμπεις σε sites στο Internet χωρίς να γνωρίζεις την πραγματική αριθμητική διεύθυνση. Το Internet είναι χωρισμένο σε μικρότερα σύνολα γνωστά σαν domains, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν κατάληξη .com (επιχείρηση), .gov (κυβέρνηση), .edu (εκπαιδευτικό) και άλλα.


Download: Η διαδικασία αντιγραφής αρχείων με δεδομένα από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή σ’έναν τοπικό. Η αντίστροφη πράξη είναι τοu pload, όπου ένα τοπικό αρχείο αντιγράφεται σ’έναν server.


E-mail: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω υπολογιστών.


Facebook: το πιο διαδεδομένο site κοινωνική δικτύωσης στον κόσμο.


FAQ: Frequently Asked Questions (Ερωτήσεις που γίνονται συχνά) μια συλλογή κοινών ερωτήσεων και απαντήσεων πάνω σ’ένα συγκεκριμένο θέμα.


Flame: Ένα προσβλητικό μήνυμα που ανταλλάσσεται μέσω email ή μέσα στα newsgroups. Μια σειρά τέτοιων προσβολών είναι γνωστές σαν flame wars.


Flash: Το Adobe Flash είναι μια πλατφόρμα πολυμέσων που χρησιμοποιείται για να προσθέσετε κίνηση, βίντεο, και διαδραστικότητα σε ιστοσελίδες.


FreeWare: Λογισμικό που είναι διαθέσιμο για «κατέβασμα» και απεριόριστη χρήση χωρίς χρέωση.FTP: File Transfer Protocol – ένα σύνολο από κανόνες για την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ υπολογιστών μέσω του Internet.


GIF: Graphics Interchange Format – ένα κοινό format για εικόνες. Αρκετές εικόνες που βλέπουμε στις σελίδες του web είναι αρχεία GIF.


Home Page: Η πρώτη σελίδα ενός Web Site. Επίσης, το Web site που φορτώνεται αυτόματα κάθε φορά που ξεκινάς τον browser.


Html: hypertext markup language είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού για σελίδες στο internet
Http: hypertext transport protocol το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τη μεταφορά hypertext requests ανάμεσα στους διακομιστές και τους Browsers


Hypertext: (Υπερκείμενο) Ένα κείμενο που περιέχει συνδέσμους για άλλα κείμενα, που βλέπουμε συχνά σε σελίδες στο web.


Hyperlink: Ο σύνδεσμος από ένα αρχείο υπερκειμένου(hypertext) σε μια άλλη θέση ή αρχείο. Συνήθως ενεργοποιείται κάνοντας κλικ σε μια επιλεγμένη λέξη ή εικόνα σε μια συγκεκριμένη θέση στην οθόνη.


Internet: Το κοινό δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο που μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP


IRC: Internet Relay Chat – το σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να διεξάγουν online επικοινωνία βασισμένη σε κείμενο με έναν ή περισσότερους χρήστες.


ISP: Internet Service Provider – η εταιρία που σε προμηθεύει με μια σύνδεση στο Internet μέσω είτε μιας ADSL Connection είτε μιας Direct connection.


IP Address: Internet Protocol Address – κάθε υπολογιστής στο Internet έχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης, όπως 191.1.24.2.


JPEG: Joint Photograhic Experts Group – ένα κοινό format εικόνας. Οι περισσότερες εικόνες που βλέπουμε στο internet είναι σε αυτό το format.


Link: Ακόμα ένα όνομα για έναν hyperlink.


Mailing list: Ένα σύνολο από e-mail διευθύνσεις που λαμβάνουν όλες το ίδιο μήνυμα.
Modem: (Modulator De-modulator) Μια συσκευή για τη μεταφορά ηλεκτρονικών σημάτων ανάμεσα σε υπολογιστές μέσω τηλεφωνικές γραμμές.


MPEG: Motion Picture Experts Group – ένα format για αρχεία βίντεο που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα σ’ένα σχετικά μικρό αρχείο. Τα αρχεία βίντεο που βρίσκονται στο Internet είναι συχνά αποθηκευμένα σε format MPEG-4.


Multimedia: Ένας συνδυασμός ειδών μέσων σ’ένα και μόνο κείμενο, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, κινουμένων σχεδίων, ήχου και βίντεο.


Service provider: Μια εταιρία ή ένας οργανισμός που παρέχει σε πελάτες πρόσβαση στο Internet. Παραδείγματα είναι ο ΟΤΕ, Forthnet, HOL, κτλ. Βλέπε επίσης ISP.


TCP/IP:Transmission Control Protocol/Internet Protocol; το σύνολο των κανόνων με τους οποίους επικοινωνούν οι υπολογιστές στο Internet.


URL: uniform (or universal) resource locator; η διεύθυνση ενός αρχείου στο Internet.


World Wide Web (WWW or Web): Είναι μια συλλογή από κείμενα, γραφικά, βίντεο και ήχο σε δίκτυα υπολογιστών σ’όλο τον κόσμο. Τα έγγραφα είναι γραμμένα με hypertext, έναν ειδικό κώδικα που σου επιτρέπει να συνδέεσαι από ένα αρχείο web σ’ένα άλλο. Η πρόσβαση σ’αυτή την πληροφορία γίνεται μέσω του Internet με τη βοήθεια των Web browsers.

Website (ή πιο απλά site): Ένας υπολογιστής (συνήθως server) συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο που διατηρεί μια σειρά από ιστοσελίδες σχετικές με το World Wide Web


Youtube: το πιο διαδεδομένο website online video σε όλο τον κόσμο