2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


O Tαλαντούχος Κύριος Προϊστάμενος
O Tαλαντούχος Κύριος Προϊστάμενος

Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Μια υπηρεσία δεν είναι ακέφαλη και γενικώς αναρμόδια για να μπορεί να κρύβεται ο οποιοσδήποτε πίσω από διαδικασίες και έγγραφα. Έχει προϊστάμενο που δια της υπογραφής του φέρνει ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις.

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων έχει προϊστάμενο, τα τελευταία 16 χρόνια, τον κύριο Σπύρο Τζαχρήστα, καθ΄ύλην υπεύθυνο για όλα όσα καλά ή κακά έγιναν στον πολεοδομικό τομέα της πόλης. Στο παρόν άρθρο σκοπός δεν είναι η αποτίμηση συνολικά αυτού του έργου, αλλά η αποδεδειγμένη κωλυσιεργία του κ. Τζαχρήστα (όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια), για λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, όσον αφορά τη λειτουργία της Υπηρεσίας, στην περιοχή "Πέραν του Τριγώνου".
Κωλυσιεργία και "περίεργες εμμονές" που ταλανίζουν δημότες και Δήμο τα τελευταία 16 χρόνια. Περιέργως, όσα χρόνια είναι προϊστάμενος της υπηρεσίας ο κ. Τζαχρήστας...

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.  Το 1989 εγκρίνεται και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 36Δ΄/12-6-89 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Το ΓΠΣ περιλαμβάνει στο όριό του, στην Πολεοδομική Ενότητα «Τριγώνου», την περιοχή που αργότερα θα αποκληθεί «Πέραν του Τριγώνου» και κατοχυρώνει την επέκταση του Σχεδίου Πόλεως σ’ αυτήν.
Στις 15-9-89 δημοσιεύεται η απόφαση 2881/1989 του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το εδάφιο β΄ του άρθρου 1 του από 23-1-1985 ΠΔ με το οποίο εδάφιο η περιοχή του Τριγώνου είχε εξαιρεθεί από την επανέγκριση του σχεδίου πόλεως.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η συμμόρφωση της Διοίκησης με στην παραπάνω  απόφαση του ΣτΕ γίνεται με το από 3-8-1990 ΠΔ. Όμως, αυτό το ΠΔ καθιστά αδύνατη την εφαρμογή του εγκεκριμένου ΓΠΣ στην Πολεοδομική Ενότητα του Τριγώνου. Συγκεκριμένα:
• Επιβάλει την αλλαγή των χωροθετήσεων κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων και
• Διατηρεί τους προγενέστερους υψηλούς Συντελεστές Δόμησης στο τμήμα που επανέρχεται στο σχέδιο με αποτέλεσμα να μηδενιζεται ο ΣΔ που απομένει  να υλοποιηθεί στην υπόλοιπη περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας, δηλαδή στην «Πέραν του Τριγώνου» περιοχή.
Ο πολεοδομικά και νομικά ορθός τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης που δημιούργησε το παραπάνω ΠΔ επέβαλε την τροποποίηση του ΓΠΣ καθώς και την αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή του Τριγώνου μαζί με την επέκταση του Σχεδίου στην εκτός σχεδίου έκταση της Πολεοδομικής Ενότητας, δηλαδή στην «Πέραν του Τριγώνου» περιοχή.
ΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ "ΛΑΘΗ" ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Δήμος, με βάση τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, αναθέτει την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης της «Πέραν του Τριγώνου» Περιοχής.
Παραλείπει, όμως, να προωθήσει την τροποποίηση του ΓΠΣ και την αναθεώρηση του ήδη εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιούργησε το από 3-8-90 ΠΔ.
Με την 274/93 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου «παραλαμβάνεται» η Πολεοδομική Μελέτη στην «Πέραν του Τριγώνου» περιοχή η οποία προβλέπει, εκτός των άλλων, τη χωροθέτηση υπερτοπικού χαρακτήρα χρήσεων (Μουσείο κλπ).
Έξι χρόνια μετά, μετά το 770/275/29-9-98 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, η Τεχνική Υπηρεσία προωθεί «επικαιροποίηση» της Πολεοδομικής Μελέτης. Με την «επικαιροποίηση», διαφοροποιούνται ή προστίθενται χωροθετήσεις σημαντικών υπερτοπικών χρήσεων χωρίς, πάλι, να γίνεται τροποποίηση του ΓΠΣ και αναθεώρηση του ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως στην Περιοχή του Τριγώνου.
Η επικαιροποιημένη μελέτη αποστέλλεται, ένα χρόνο μετά, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο επιστρέφει τη μελέτη με σειρά παρατηρήσεων (7872/2988/19-7-2000), όπως:
• Η έκταση της περιοχής μελέτης «…δεν σχετίζεται – ταυτίζεται απολύτως με το όριο της Πολεοδομική Ενότητας VII «Τρίγωνο», όπως εγκρίθηκε με το ΓΠΣ…».
• «…δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την οριοθέτηση του ποταμού με μπλε γραμμή και δεν είναι θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης…».
• «…πρέπει να μας σταλεί η υδρογεωλογική μελέτη βάσει της οποίας καθορίζεται η οριοθέτηση».
• Γιατί, όμως, η Τεχνική Υπηρεσία, ενώ γνώριζε, δεν φρόντισε τόσον καιρό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και της κοινής λογικής, με αποτέλεσμα να επιστραφεί ο φάκελος;
* Γιατί εισηγήθηκε στο Δ.Σ. να εγκρίνει μια μελέτη που εκ των προτέρων ήταν γνωστό ότι θα απορριπτόταν για τυπικούς λόγους από το ΥΠΕΧΩΔΕ;
• Τι έκανε στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία;

ΜΕΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΤΗ
Μετά από τέσσαρα χρόνια, το 2004, αναθέτει νέα μελέτη επικαιροποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «Πέραν του Τριγώνου» και στις 26-7-2004 το Δ.Σ., μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, αποφασίζει την έγκριση και παραλαβή της.
Την ίδια στιγμή, όμως, είναι γνωστό στην Τεχνική Υπηρεσία ότι ούτε μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας έχει εκπονηθεί (8657/17-8-2004), ούτε καν έχει εγκριθεί η πρόταση του Δήμου για σύνταξη, στο πλαίσιο του ΠΕΠ, μελέτης οριοθέτησης του Άραχθου στην επίμαχη περιοχή. Από τις 2-2-2004 υπάρχει αρνητική εισήγηση που οδηγεί στην απορριπτική απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας.
• Προς τι, λοιπόν, η προώθηση από την Τεχνική Υπηρεσία και έγκριση από το Δ.Σ. της νέας επικαιροποίησης όταν γνωρίζει ότι δεν έχει εξασφαλιστεί καμιά από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ;
• Προς τι, στη συνέχεια, η κίνηση από τον Δήμο διαδικασιών υποβολής ενστάσεων από τους πολίτες;
• Προς τι η εκδίκαση των ενστάσεων από το Δ.Σ. μετά από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών;
• Ποιος δουλεύει ποιους και γιατί;

ΟΙ ΕΜΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
Μετά από αυτά, πολλοί από τους θιγόμενους κατοίκους, αμφισβητώντας πλέον ευθέως τη σκοπιμότητα και νομιμότητα των ενεργειών των «αρμόδιων Υπηρεσιών» και τη δυνατότητα έγκρισης της προωθούμενης μελέτης (επιστολή της 5-1-2005 προς τον Δήμαρχο), αντιπροτείνουν τη μερική πολεοδόμηση της περιοχής «Πέραν του Τριγώνου», ώστε να απεμπλακεί η πολεοδόμηση από την προϋπόθεση οριοθέτησης του ποταμού. Όμως, η Τεχνική Υπηρεσία και ο διευθυντής της κ.Τζαχρήστας εμμένει στην προώθηση της αδιέξοδης νέας επικαιροποίησης. Στις 25-1-2005 αποστέλλει τη δις επικαιροποιημένη μελέτη για έγκριση στην Περιφέρεια (ΠΕΧΩ), ενώ για την αντιπρόταση των κατοίκων επιφυλάσσει ιδιαίτερη μεταχείριση: Έξη μήνες μετά (7765/14-6-2005) την απορρίπτει εκ των προτέρων, χωρίς καν να τη θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπονοώντας ότι δήθεν η αντιπρόταση μερικής πολεοδόμησης αντιστρατεύεται στην οριοθέτηση του Άραχθου. Παράλληλα ζητεί την άποψη της ΠΕΧΩ για την αντιπρόταση των κατοίκων.
Η ΠΕΧΩ, χωρίς να απορρίπτει τη δυνατότητα της μερικής πολεοδόμησης δε δέχεται τη λύση που πρότειναν οι κάτοικοι, που έτσι και αλλιώς ήταν ενδεικτική, διότι δεν αφήνει απολεοδόμητη έκταση με αρκετό πλάτος προς το ποτάμι (ωστόσο μεγαλύτερη από εκείνη που αφήνει η οριοθέτηση).
Παράλληλα, όμως, η ΠΕΧΩ αναγκάζεται να διακόψει τη μελέτη πολεοδόμησης ολόκληρης της έκτασης της «Πέραν του Τριγώνου» περιοχής, διότι δεν ακολουθεί τις προ εξαετίας κατευθύνσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Θα περίμενε τότε κανείς η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προωθούσε τη μερική πολεοδόμηση. Όμως, προωθεί πάλι μόνο τη μελέτη οριοθέτησης του ποταμού μελέτη που είναι άγνωστο αν θα ολοκληρωθεί και αν θα εγκριθεί ποτέ. Μετά από πιέσεις των κατοίκων το θέμα συζητείται σε σύσκεψη στην Περιφέρεια (Μάιος 2006), στην οποία συμμετέχουν: Ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, Η διευθύντρια της ΠΕΧΩ, ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εκπρόσωποι των κατοίκων. Η Περιφέρεια κατανοεί το πρόβλημα, αποδέχεται κατ’ αρχήν τη λύση της μερικής πολεοδόμησης, αλλά δηλώνει ότι είναι πλέον αναρμόδια επειδή οι αρμοδιότητες έχουν επανέλθει στο κεντρικό ΥΠΕΧΩΔΕ.
Αποτέλεσμα της κοινής σύσκεψης στην Περιφέρεια ήταν να υποβληθεί στον Δήμο από τους κατοίκους η πρόταση μερικής πολεοδόμησης αναθεωρημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην κοινή σύσκεψη.
Θα περίμενε τότε κανείς η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να δεχθεί την πρόταση των κατοίκων και να προωθήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρωμένη σχετική  εισήγηση για την υλοποίησή των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών (προώθηση, προκειμένου να εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, προμελέτης μερικής πολεοδόμησης στο πλαίσιο της εκπονούμενης πολεοδομικής μελέτης κλπ).
Όμως, οι περίεργες εμμονές του Κυρίου Τζαχρήστα δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο:
Μετά από δυο μήνες το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο χωρίς εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Κύριος διευθυντής της προτιμά να παρίσταται προσωπικά και να εκφράζει διάφορες απόψεις αλλά για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι της αρμόδιότητάς του, «δεν έχει άποψη». Μετά από μακρά συζήτηση… η συζήτηση αναβάλλεται για δεύτερη φορά χωρίς να ορίζεται ημερομηνία νέας συζήτησης.
Δυο μήνες μετά τη συζήτηση για την αναβολή της συζήτησης, ένα μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές, ο Κύριος Τζαχρήστας αποφασίζει να στείλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ (12880/22-9-06) την, έτσι κι αλλιώς ενδεικτική, πρόταση των κατοίκων για μερική πολεοδόμηση και ζητά να γνωμοδοτήσει η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που ο Κύριος Τζαχρήστας θεωρεί «αρμόδια αρχή» για γνωμοδότηση. Πρωτοβουλία που κατά πάσα πιθανότητα να  μη γνώριζε ούτε ο δήμαρχος. Όμως, σύμφωνα με  τον Ν.1337/83, η αρμόδια αρχή είναι η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που έχει αναθέσει και επιβλέπει, εδώ και 15 χρόνια, την πολεοδόμηση της «Πέραν του Τριγώνου» περιοχής.

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙΩΣΕΙ
Όλοι πια έχουν κατανοήσει ότι το ανέκδοτο της «προώθησης» της πολεοδόμησης της περιοχής «Πέραν του Τριγώνου από τον Κύριο Τζαχρήστα και την Τεχνική του Υπηρεσία έχει τελειώσει.
Όσοι έχουν συμφέρον να διαιωνίζεται το σκάνδαλο στο Τρίγωνο, όσοι εμποδίζουν να ξεκαθαρίσει το "ιδιοκτησιακό" στην περιοχή, όσοι βολεύονται με την τριτοκοσμική εικόνα του Αράχθου, όσοι ονειρεύονται και άλλες πολυκατοικίες δίπλα στο ποτάμι, μετά από 16 χρόνια ψέμματα, δεν γίνονται πλέον πιστευτοί από κανένα.
Είναι καιρός η πολιτική ηγεσία του Δήμου να απαλλαγεί από πρακτικές και «υπηρεσίες» που θυμίζουν άλλες εποχές και άλλες σκοπιμότητες και να προχωρήσει άμεσα τη διαδικασία για τη μερική πολεοδόμηση της «Πέραν του Τριγώνου» περιοχής, που θα αναβαθμίσει ένα καίριο τμήμα της πόλης, και, γενικότερα, να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τον πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου (το Γενικό Πολεοδομικό καθυστερεί στην πρώτη φάση πέντε χρόνια). Άλλωστε, ο δήμαρχος Πάνος Οικονομίδης, με ανανεωμένη τη λαϊκή εντολή, προγραμματικά έχει δεσμευτεί ιδιαίτερα για "την άμεση λύση του προβλήματος, στην περιοχή Πέραν του Τριγώνου, μέσω της πρότασης της μερικής πολεοδόμησης...".
Είναι η μόνη πολιτική που θα αποκαταστήσει κοινωνικές αδικίες χρόνων και το κυριότερο θα ανοίξει το δρόμο για την πολεοδομική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης της Άρτας.