2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Δημοσίευση: 21-10-2010 - Τεύχος: Τεύχος 55 (Οκτώβριος 2010)
Στις εκλογές τις 7ης Νοεμβρίου ψηφίζουμε για περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής κοινότητας, συμβούλους τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.

Mε τον "Καλλικράτη" συνιστώνται νέοι δήμοι που αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για το νομό Άρτας συνιστώνται οι εξής δήμοι:
1. Δήμος Αρταίων με έδρα την Άρτα, αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρταίων β. Αμβρακικού γ. Βλαχέρνας δ.Φιλοθέης και ε.Ξηροβουνίου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Νικολάου Σκουφά με έδρα το Πέτα και ιστορική έδρα το Κομμένο, αποτελούμενος από τους δήμους α. Πέτα β. Αράχθου γ. Κομποτίου και την κοινότητα Κομμένου, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Γεωργίου Καραισκάκη με έδρα την Άνω Καλεντίνη και ιστορική έδρα τις Πηγές Τετραφυλίας, αποτελούμενος από τους δήμους α. Ηρακλείας β. Γεωργίου Καραισκάκη και γ. Τετραφυλίας, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με έδρα το Βουλγαρέλι, αποτελούμενος από τους δήμους α. Αθαμανίας β. Αγνάντων και τις κοινότητες α. Θεοδωριάνων β. Μελισσουργών, οι οποίοι καταργούνται.


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Τα 3/5 των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια κατανέμονται στον επιτυχόντα Συνδυασμό που εκλέγει τον Δήμαρχο και τα 2/5 των εδρών κατανέμονται στην Αντιπολίτευση. Έτσι η κατανομή των εδρών των Δημοτικών Συμβούλων στους 4 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας είναι η ακόλουθη:

Δήμος Άρτας: 20 Δημ. Συμβούλους ο Δήμαρχος και 13 η Αντιπολίτευση. Δήμος Κ. Τζουμέρκων: 16 Δημ. Συμβούλους ο Δήμαρχος και 13 η Αντιπολίτευση. Δήμος Ν.Σκουφά: 16 Δημ. Συμβούλους ο Δήμαρχος και 13 η Αντιπολίτευση. Δήμος Γ. Καραϊσκάκη: 13 Δημ. Συμβούλους ο Δήμαρχος και 8 η Αντιπολίτευση.

EΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Οι σταυροί προτίμησης προκύπτουν ανάλογα με τις έδρες της Δημοτικής Ενότητας, στην οποία ψηφίζει κάποιος ψηφοφόρος.

Αν είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική, τότε ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει έναν σταυρό στον Δημοτικό Σύμβουλο της επιλογής του, από τη Δημοτική Ενότητα στην οποία ψηφίζει.

Για παράδειγμα στην τριεδρική Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών οι εκλογείς θα βάλουν ένα σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της επιλογής τους.

Εάν η Δημοτική Ενότητα έχει περισσότερες από τρεις έδρες, τότε οι ψηφοφόροι μπορούν να «σταυρώσουν» από έναν έως τρεις υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους.

Για παράδειγμα στην τετραεδρική Δημοτική Ενότητα Αμβρακικού, μπορούν να βάλουν από έναν έως τρεις σταυρούς προτίμησης. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ανεξάρτητα του αριθμού των εδρών της Δημοτικής Ενότητας, μπορούμε να «σταυρώσουμε» και έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο οποιασδήποτε άλλης Δημοτικής Ενότητας του ψηφοδελτίου, διαφορετικής από την Δημοτική Ενότητα στην οποία ψηφίζουμε. Έτσι ο ψηφοφόρος της Βλαχέρνας, εκτός από σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει, μπορεί να «σταυρώσει» και έναν υποψήφιο σύμβουλο, για παράδειγμα, από τη Δημοτική Ενότητα Αμβρακικού.

Στο διπλανό χάρτη εμφανίζεται αναλυτικά ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων σε κάθε Δημοτική Ενότητας των τεσσάρων δήμων
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Εκτός όμως από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων, ψηφίζουμε και για συμβούλια δημοτικής κοινότητας στις δημοτικές κοινότητες και συμβούλια τοπικής κοινότητας στις τοπικές κοινότητες.

Τα συμβούλια αυτά συγκροτούνται και εκλέγονται ως εξής:
Α) Στις τοπικές κοινότητες, που έχουν μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας τοπικός αντιπρόσωπος. Ειδικότερα, ως τοπικός αντιπρόσωπος, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς του πλειονοψηφήσαντος στην τοπική κοινότητα συνδυασμού.

Β) Στις τοπικές κοινότητες, που έχουν πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) εκλέγονται με απλή αναλογική τρεις (3) σύμβουλοι.

Γ) Στις δημοτικές όμως κοινότητες - που ονομάζονται όσα δημοτικά διαμερίσματα των πρώην συνενωμένων δήμων έχουν άνω των 2.000 κατοίκων- εκλέγονται ανάλογα με τον πληθυσμό, 5μελή, 11μελή ή 15μελή συμβούλια.

Για Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους εκλέγεται 5μελεςσυμβούλιο (π.χ. Δημοτική Κοινότητα Πέτα). Από 10.001 έως 50.000 κατοίκους 11μελες συμβούλιο (π.χ. Δημοτική Κοινότητα Άρτας) και για 50.001 και άνω κατοίκους εκλέγεται 15μελες συμβούλιο (π.χ. Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων, η μόνη με 15μελες συμβούλιο στην Ήπειρο). Σε όλες τις τοπικές κοινότητες άνω των 300 κατοίκων εκλέγονται τριμελή συμβούλια (π.χ Κωστακιοί) ενώ στις τοπικές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων εκλέγεται ένας εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας στο Δήμο (π.χ Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας).

Με βάση τα παραπάνω εκλέγονται:
11 Δημοτικoί Κοινοτικοί σύμβουλοι στην Άρτα και 5 στην Φιλοθέη. Από 3 Δημοτικοί Τοπικοί σύμβουλοι στις πρώην Κοινότητες: Κεραμάτες, Κωστακιοί, Λιμίνη, Βλαχέρνα, Γραμμενίτσα, Κορφοβούνι, Γρίμποβο, Ροδαυγή, Πιστιανά, Αμμότοπος, Καμπή, Παντάνασσα, Ρόκκα, Αγ. Σπυρίδων, Καλόβατος, Κιρκιζάτες, Ανέζα, Ράχη, Πολύδροσο, Γαβριά, Βίγλα, Καλογερικό. Από 1 στις πρώην κοινότητες Σκούπα, Δαφνωτή, Φανερωμένη, Κορωνησία, Στρογγυλή και Ψαθοτόπι, ήτοι 88 τοπικοί σύμβουλοι συνολικά για το Δήμο Αρταίων.

Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Δημοτικούς Τοπικούς συμβούλους εκλέγουν από 3 οι πρώην Κοινότητες Μελισσουργοί, Άγναντα, Καταρράκτης, Γραικικό, Κουκούλια, Ράμια. Μικροσπηλιά, Λεπιανά, Κυψέλη, Κεντρικό, Δίστρατο, Βουργαρέλι, Παλαιοκάτουνο, Κ. Αθαμάνιο, Τετράκωμο, Μεσούντα, Αθαμάνιο, Ανεμοράχη και Θεοδωριάνα και από 1 Δημοτικό Τοπικό σύμβουλο οι Κτιστάδες, Κ. Καλεντίνη, και Κάψαλα.

Ο Δήμος Ν. Σκουφάς εκλέγει από 5 Δημοτικούς Κοινοτικούς συμβούλους στο Πέτα, Κομπότι και Νεοχώρι και από 3 στις Σελλάδες, Φωτεινό, Αγία Παρασκευή, Ακροποταμιά, Λουτρότοπο, Παχυκάλαμο, Περάνθη, Συκιές, Μεγάρχη, Μαρκινιάδα και Κομμένο.

Στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκης εκλέγονται από 3 Δημοτικοί Τοπικοί σύμβουλοι στις πρώην κοινότητες Δημαριό, Διάσελο, Κλειδί, Πέτρα, Σκουληκαριά, Άνω Καλεντίνη, Βελεντζικό, Διχομοίρι, Αστροχώρι, Ελάτη, Καστανιά, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, Μηλιανά και Πηγές και ένας στα Ρετσιανά.

elections