2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


Έρευνες υπό πίεση

Δημοσίευση: 22-10-2009 - Τεύχος: Τεύχος 45 (Οκτώβριος 2009)
Έρευνες υπό πίεση

Toυ Μάρκου Βασίλα*

Οι έρευνες και ειδικά οι επιστημονικές έρευνες δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν ως προς το επιστημονικό τους μέρος και ειδικά από ανθρώπους μη ειδικούς.

Όμως έρευνες που γίνονται κάτω από την πίεση, το άγχος και την απειλή συνεπειών από ένα τέτοιο γεγονός (το θάνατο των ψαριών) και γίνονται με την συνεργασία εμπλεκομένων άμεσα ή έμμεσα στο γεγονός, τότε δίνουν δικαιώματα αμφισβήτησης και αποριών.

Αν δεχτούμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και ειδικά αν τα δέχονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες που είναι και υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία των μονάδων ιχθυοτροφείων, τότε θα έπρεπε να σταματήσουν κάθε λειτουργία και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την σωτηρία του θαλάσσιου πλούτου.

Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τον Αμβρακικό Κόλπο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού για να κάνει έρευνες συνεχείς και σε όλον τον κόλπο και όχι ευκαιρικά και τοπικά. Τα δε συμπεράσματα των ερευνών θα πρέπει να δρομολογούν αυτόματα τις ανάλογες ενέργειες και όχι να αποτελούν απλά συγγράμματα.

*Ο Μάρκος Βασίλας είναι Δήμαρχος Μενιδίου

Φωτογραφίες: Πάνος Ζιώβας