2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


Digital savvy

Δημοσίευση: 22-09-2009 - Τεύχος: Τεύχος 44 (Σεπτέμβριος 2009)
 
Digital savvy
Οι ψηφιακοί αναθρεμμένοι Ευρωπαίοι
Μια νέα γενιά Ευρωπαίων που γνωρίζει το Διαδίκτυο και είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις καινοτομίες του, έρχεται με ορμή στο προσκήνιο της ψηφιακής πραγματικότητας. Αυτοί οι «ψηφιακά αναθρεμμένοι» αποτελούν σήμερα την ισχυρή κινητήρια δύναμη της αγοράς για την ανάπτυξη της Ευρώπης.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών της Ε.Ε. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση ο ψηφιακός τομέας της Ευρώπης σημείωσε μεγάλη πρόοδο από το 2005: το 56% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν σήμερα το Ίντερνετ, το 80% εξ αυτών μέσω σύνδεσης υψηλής ταχύτητας (σε σύγκριση με το ένα τρίτο το 2004), δίνοντας παγκοσμίως στην Ευρώπη την πρωτοκαθεδρία στο ευρυζωνικό Ίντερνετ.

Τα άτομα ηλικίας 16 έως 24 ετών είναι οι πλέον ενεργοί χρήστες του Ίντερνετ: το 73% εξ αυτών χρησιμοποιούν τακτικά προηγμένες υπηρεσίες προκειμένου να δημιουργήσουν και να ανταλλάξουν περιεχόμενο, δηλαδή δύο φορές περισσότερο από τον μέσο κοινοτικό πληθυσμό (35%). Το 66% του συνόλου των Ευρωπαίων κάτω των 24 ετών χρησιμοποιεί το Ίντερνετ καθημερινά, σε σύγκριση με το 43% που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος. Διαθέτουν επίσης πιο προηγμένες δεξιότητες στο Ίντερνετ σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Μολονότι η «ψηφιακή γενιά» φαίνεται απρόθυμη να πληρώσει προκειμένου να φορτώσει ή να κοιτάξει περιεχόμενο όπως βίντεο ή μουσική (το 33% λένε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τίποτε απολύτως, ποσοστό που είναι διπλάσιο από τον κοινοτικό μέσο όρο), στην πραγματικότητα έχουν πληρώσει σε διπλάσιο ποσοστό για τις εν λόγω υπηρεσίες σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (10% νέων χρηστών, σε σύγκριση με τον κοινοτικό μέσο όρο που είναι 5%). Είναι επίσης περισσότερο πρόθυμοι να πληρώσουν για προσφορές καλύτερης υπηρεσίας και ποιότητας.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει για την Ελλάδα πως έχει κάνει βήματα στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, ωστόσο είναι ακόμη αρκετά πίσω σε σύγκριση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αναλυτικά, στον τομέα της ευρυζωνικότητας η χώρα μας έχει να επιδείξει θετική πορεία, που οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις του τομέα των τηλεπικοινωνιών στις νέες τεχνολογίες. Η κάλυψη των ευρυζωνικών δικτύων έφτασε από το 9% το 2004 στο 88% το 2009. Ωστόσο ακόμα το 56% του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 23% που είναι συστηματικοί χρήστες.

Παρά την επιτευχθείσα πρόοδο, το ένα τρίτο των Ευρωπαίων πολιτών δεν χρησιμοποίησαν ποτέ Ίντερνετ. Μόνο το 7% των καταναλωτών έχουν πραγματοποιήσει επιγραμμικές αγορές σε άλλο κράτος μέλος. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι πίσω από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στις επενδύσεις Ε&Α στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), των ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, και στην ανάπτυξη καινοτόμων αγορών όπως η επιγραμμική διαφήμιση.

«Η ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης έχει τρομακτικό δυναμικό δημιουργίας υψηλών εσόδων σε όλους τους τομείς, αλλά για να μετατραπεί αυτό το πλεονέκτημα σε αειφόρο ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας οι κυβερνήσεις πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο εγκρίνοντας συντονισμένες πολιτικές που αίρουν τους υφιστάμενους φραγμούς στις νέες υπηρεσίες», δήλωσε η κ. Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ, αρμό- δια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία για μια νέα γενιά Ευρωπαίων που σύντομα θα έχουν τον πρώτο λόγο στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν εντατικά το Ίντερνετ και είναι επίσης καταναλωτές υψηλών απαιτήσεων. Για την απελευθέρωση του οικονομικού δυναμικού αυτών των «ψηφιακά αναθρεμμένων» πρέπει να καταστήσουμε την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο ένα παιχνίδι με εύκολους και ισότιμους όρους».

Οι μελλοντικές προκλήσεις για την ψηφιακή Ευρώπη αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης η οποία δρομολογήθηκε από την Επιτροπή και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 9 Οκτωβρίου 2009. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει το 2010.