2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


Τους έχουν γραμμένους στον...κώδικά τους

Δημοσίευση: 10-05-2008 - Στήλη: Τα Δημοτικά - Τεύχος: Τεύχος 31 (Μάιος 2008)Καινούρια στήλη. Προφανώς όχι για τα δημοτικά τραγούδια, αλλά για τα άλλα, τα παρατράγουδα της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Πήραμε μια επιστολή την οποία υπογράφουν 25 δημότες, κάτοικοι της περιοχής Τριγώνου. Με την επιστολή αυτή οι κάτοικοι επανέρχονται για μια ακόμα φορά στο γνωστό, σαν το γεφύρι της Άρτας, θέμα της καθυστέρησης, για πάνω από 16 χρόνια, της ένταξης των κτημάτων τους στο σχέδιο πόλης, που είχαν εξαιρεθεί σκανδαλωδώς - μόνο αυτά-  όταν εντασσόταν το σημερινό Τρίγωνο στο σχέδιο.

Γράφουν λοιπόν οι κάτοικοι στην επιστολή τους (με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2008) που απευθύνουν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, κ. Πάνο Καραγιώργο:

"Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Στις 4 Φεβρουαρίου καταθέσαμε μια ακόμα αίτηση προκειμένου να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο  το θέμα που μας απασχολεί επί 16 χρόνια και να αντιμετωπιστεί, επιτέλους, μια πολύχρονη αδικία σε βάρος μας. Όμως μέχρι σήμερα δεν έχετε ορίσει ημερομηνία παρά τις παλιότερες δεσμεύσεις, προεκλογικές και μετεκλογικές, του Δημάρχου κ. Πάνου Οικονομίδη και παρά την τελευταία ρητή δημόσια δέσμευση (Νοέμβριος 2007) στα τοπικά μέσα του αντιδημάρχου κ. Χρήστου Χρηστούλη, ότι το θέμα θα έρθει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο (...)

Ως δημότες και κάτοικοι της περιοχής που έχουμε νόμιμο συμφέρον, ζητούμε από εσάς, εφαρμόζοντας τα άρθρα 214 και 215 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, να ορίσετε ημερομηνία συζήτησης του θέματος μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος...".

Ti προβλέπουν αυτά τα άρθρα; Το άρθρο 214 (Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις) στην § 2 αναφέρει ότι οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διαβουλεύονται με τους κατοίκους των περιοχών τους, τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραμμάτων δράσης και των κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος.

Και στο άρθρο 215  (Αναφορές και προτάσεις - Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων) προβλέπονται τα εξής:

§2. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο ή την Κοινότητα, στα τοπικά ή δημοτικά διαμερίσματα και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναφορές και ερωτήσεις, για την ενημέρωσή τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν. Την ίδια δυνατότητα έχουν και ενώσεις προσώπων κάθε μορφής για ζητήματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.

Το αρμόδιο όργανο οφείλει να απαντά στις ανωτέρω αναφορές και ερωτήσεις, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

§3. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν επίσης να καταθέτουν προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος. Οι προτάσεις συζητούνται υποχρεωτικά στο οικείο συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται”.

Ωστόσο, προγραμματικές και μετεκλογικές δημόσιες δεσμεύσεις, ακόμα και αυτή η εφαρμογή των νόμων, φαίνεται να μην μετράνε για το Δήμαρχο. Έχουν περάσει πάνω από 60 ημέρες από την κατάθεση της τελευταίας αίτησης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλιου είναι ήδη έκθετος μετά την παρέλευση της από το νόμο οριζόμενης προθεσμίας...