2005-2012, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Σας ευχαριστούμε
ΑRTA PRESS


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δημοσίευση: 19-10-2007 - Τεύχος: Τεύχος 25 (Οκτώβριος 2007)ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

“για μας είναι καίριο ζήτημα η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κοινωνικού Συστήματος Υγείας”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Κύριε Παπαγεωργίου, μπαίνετε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. Ο κ. Αβραμόπουλος σας υποδέχθηκε στο Υπουργείο, λέγοντας ότι είστε ένας εξαίρετος κοινοβουλευτικός άνδρας και επιστήμων. Αυτό σας δίνει θάρρος ή μήπως και σας τρομάζει λιγάκι, μπροστά στο βάρος των ευθυνών που αναλαμβάνετε; Ασφαλώς και συναισθάνομαι τις προσωπικές ευθύνες, ακριβώς γιατί γνωρίζω τα προβλήματα. Είμαι αποφασισμένος να συμβάλω στην εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και ασφαλώς προσβλέπω στη συνεργασία μου με τον Υπουργό Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο. Υπάρχουν λύσεις. Και αυτές θα επιδιώξουμε.

Κύριε υφυπουργέ, υπήρξατε ένας από τους βασικούς εισηγητές, το 2004, του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Υγείας. Είστε ικανοποιημένος με την εφαρμογή του μέχρι σήμερα;

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έχουν γίνει βήματα και γίνονται καθημερινά. Θα είμαι ικανοποιημένος, όταν όλοι οι Έλληνες πολίτες θα είναι ευχαριστημένοι με την αναβάθμιση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ωστόσο, ο προκάτοχος σας κ. Γιαννόπουλος δήλωσε ότι κατά το πρώτο χρονικό διάστημα υπήρχαν αποκλίσεις από τις προγραμματικές σας δεσμεύσεις. Σήμερα, στην αρχή της νέας διακυβέρνησης από τη ΝΔ, προτίθεσθε, ως κυβέρνηση, να αλλάξετε κάτι και τι;

Πάντα η πρώτη περίοδος έχει τις δυσκολίες της, γιατί δεσμεύεσαι σ΄ αυτό που έρχεται από το παρελθόν. Στην πορεία και στο μέτρο του δυνατού μπαίνουν βάσεις, ώστε η αναντιστοιχία ανάμεσα στις προγραμματικές δηλώσεις και την εφαρμογή να περιορισθούν στο ελάχιστο. Και αυτό είναι δυνατό.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της πολιτικής της κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας;

Οι προτεραιότητες καθορίζονται από την πραγματικότητα στο χώρο και τις άμεσες ανάγκες. Υπάρχουν θέματα όπως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, η ολοκλήρωση των προσλήψεων ιατρικού προσωπικού με επιτάχυνση της διαδικασίας και αλλαγή, αν χρειασθεί, του συστήματος κρίσεων, η επιτάχυνση των προσλήψεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, η δημιουργία νέων θέσεων ειδικευόμενων και η προκήρυξη θέσεων για ειδικευμένους, η εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες και την κοινοτική νομοθεσία για θέματα εφημεριών και υπερωριών του ιατρικού προσωπικού, είναι, αντικειμενικά, θέματα άμεσης προτεραιότητας. Παράλληλα, μελετάμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, πριν δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, στο σύστημα πρωτοβάθμιας Υγείας ,σύμφωνα με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, αλλά και με τα νέα δεδομένα πού έχουν δημιουργηθεί από τις σύγχρονες απαιτήσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας την ελληνική πραγματικότητα και τις ανάγκες του ‘ Ελληνα πολίτη. Ακόμη, η δρομολόγηση των διαδικασιών που προβλέπεται από το νέο σύστημα προμηθειών των νοσοκομείων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Είμαστε βέβαιοι ότι με την πλήρη εφαρμογή του, θα περιορίσουμε τις σπατάλες και θα εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά, τα οποία επανεπενδυόμενα στην Υγεία, θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Ελληνα πολίτη.

Ο υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος, πριν από δέκα μήνες, δήλωνε ότι «η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι η ταυτότητά μας για την περίοδο 2007-2013». Τί σημαίνει πρακτικά αυτό για τον Ελληνα πολίτη;

Όπως πολλές φορές έχει δηλώσει ο Υπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αλλά και όπως το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει, για μας είναι καίριο ζήτημα η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κοινωνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι αδύνατον να λειτουργήσει χωρίς Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Αυτό είναι και το μεγάλο κενό του ΕΣΥ. Μέχρι σήμερα υπάρχει πολυδιάσπαση και αναποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο. Είναι απαραίτητο ο πολίτης να έχει ισότιμη, ποιοτικά ικανοποιητική και αποτελεσματική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας να μην ταλαιπωρείται και να μην ξοδεύεται. Πρέπει να έχει ελεύθερη επιλογή γιατρού όπως προβλέπει το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Παράλληλα είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί ολόκληρο το δυναμικό των επαγγελμάτων υγείας και αντίστοιχα ο ιατρικοτεχνικός εξοπλισμός. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σίγουρα δεν είναι εύκολη, ειδικά στο υφιστάμενο περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε, πώς είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, στην οποία τα ασφαλιστικά Ταμεία παράγουν υπηρεσίες υγείας. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα αλλά όχι βιαστικά. Λύσεις υπάρχουν και τις έχουμε διατυπώσει στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Μελετήσαμε την σύγχρονη διεθνή εμπειρία με στόχο να την προσαρμόσουμε στην Ελληνική πραγματικότητα και απορρίπτουμε τα ξεπερασμένα μοντέλα τα οποία εμφανίστηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες και είναι τώρα σε διαδικασία αναθεώρησης. Και πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι.

Γνωρίζετε ότι «αγκάθι» παραμένει η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΣΥ και ασφαλώς θα έχετε ενημερωθεί ότι υπάρχει η ανάγκη αυτή τη στιγμή για τουλάχιστον 20.000 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και 5.000 γιατρών. Τι πρόκειται να κάνετε για την επίλυση αυτού του προβλήματος;

Ήδη προσπαθούμε , μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, να γίνουν προσλήψεις με σύντομες αλλά και σύννομες διαδικασίες. Ελπίζω πολύ σύντομα να είμαστε έτοιμοι.

Γνωρίζετε επίσης ότι σε άλλες χώρες εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα υγείας, με περισσότερο ή λιγότερο το δημόσιο χαρακτήρα. Εσάς ποιό είναι το προσωπικό σας όραμα, εν συντομία, για την υγεία και την περίθαλψη στην Ελλάδα;

O Δημόσιος Τομέας σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, χωρίς να υστερεί ούτε κατ’ ελάχιστο του ιδιωτικού. Ο δρόμος του εκσυγχρονισμού και της ενσωμάτωσης της προηγμένης τεχνολογίας είναι μοναδικός για κάθε λειτουργούσα νοσηλευτική μονάδα. Πρέπει να αξιολογηθεί ο καταγεγραμμένος εξοπλισμός και να κατανεμηθεί ορθολογικά με γνώμονα την λειτουργικότητα των μονάδων αλλά και τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και βέβαια να καλυφθούν οι ανάγκες σε επίπεδο χώρας. Και γι’ αυτό το λόγο είναι ανάγκη να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό στην δημιουργία Υγειονομικού Χάρτη. Επίσης πρέπει να στελεχωθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες σε νοσηλευτικό και ιατρικό δυναμικό. Και θα το κάνουμε. Πως θα θέλατε να σας θυμούνται, όταν κάποια στιγμή στο μέλλον, αφήσετε το Υπουργείο; Ως έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε με πάθος και συνέπεια για τα πιστεύω του. Αυτά που έχω μέσα μου από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική. Και πιστεύω, ότι είναι δυνατόν, επιτέλους , να γίνουν κάποιες τομές και να αλλάξουν πολλά , ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας.

Θα "μεσολαβήσετε" για την καλυτέρευση των υπηρεσιών υγείας στην πόλη σας;

Έχουν ήδη γίνει αρκετά και αυτό οι συμπατριώτες μου το γνωρίζουν. Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης του συστήματος υγείας να είστε βέβαιοι πως θα κάνω ότι χρειάζεται. Η πόλη μας δε χρειάζεται μεσολαβητές. Η βελτίωση της ποιότητας και του εξοπλισμού για το νοσοκομείο της περιοχής μας είναι υποχρέωση μου. Στόχος να γίνει ακόμα καλύτερο όχι μόνο για την Άρτα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό θα γίνει.

Θα σας λείψει η Αρτα;

Στην Άρτα γεννήθηκα, μεγάλωσα, εργάστηκα. Είναι ο τόπος μου. Οι ρίζες μου. Ως βουλευτής του νομού συνεχίζω να εργάζομαι για τον τόπο μου. Η Άρτα είναι τα παιδικά μου χρόνια, οι φίλοι μου. Και με την παραμικρή ευκαιρία πηγαίνω στον τόπο μου. Είναι δυνατό να μη μου λείπει;